Motionsrådgivare - FÖRLÄNGD ANSÖKNINGSTID till 9.2.24.

Till motionsrådgivarens arbetsuppgifter hör att utveckla servicekedja för motionsrådgivning och starta upp motionsrådgivning. Rådgivningen riktas initialt mot seniorer. Du är med och utvecklar förnyade verksamhetsformer riktade till målgruppen. Motionsrådgivningens roll är att motivera målgruppen att främja sin egen hälsa, välmående och engagemang för en mer motionsfrämjad livsstil. Motionsrådgivaren utgör ett nav som kan hänvisa kunder till verksamhet som kan gynna kunden. Rådgivningen marknadsförs på bred front via befattningen. Rådgivaren deltar i nätverk och grupper kopplade till området. Inom projektet Hållbart välmående är rådgivaren med och stärker andra ledares kompetens. Rådgivaren deltar i fortbildningar, kan leda fortbildningar samt riktad motionsverksamhet. Motionsrådgivning vid Närpes stad utvecklas som en del av den Finger-modell som tillämpas inom Välfärdsområdets seniorrådgivning. Vi söker en person som är initiativrik, kreativ, positiv och driftig. Du ser möjligheter och vill vara med och utveckla en nyskapad verksamhet i staden. Behörighet: Lämplig lägre högskoleexamen eller motsvarande tidigare examen på institutnivå. Språkkunskaper: Utmärkta i svenska, muntligt och skriftligt. Goda i finska.