I Närpes är du trygg

Österbottens välfärdsområde svarar för Närpes stads social- och hälsovårdstjänster

Läs mera 

Det finska socialförsäkringssystemet tillhandahålls av Folkpensionsanstalten (FPA)

Läs mera