Vilken typ av tillstånd behövs?

Med den här ansökningsguiden får du hjälp med att hitta rätt information.

Öppna ansökningsguiden

 

Komihåg-listan

När du flyttar till Finland måste du ta hand om många praktiska ärenden. Komihåglistan för dig som flyttar till Finland hjälper dig med de viktigaste ärendena kring flytten. InfoFinlands Komihåg-lista för personer som flyttar till Finland hjälper dig att ta reda på och sköta allt, en sak i taget. Komihåg-listan finns tillgänglig på över tio språk.

Öppna komihåg-listan

Snabbguiden för dig som vill söka uppehållstillstånd

Medborgare från nordiska länder

Är du medborgare i ett annat nordiskt land än Finland behövs inget skilt uppehållstillstånd i Finland. Du har rätt att arbeta, driva företag och studera i Finland.

Läs mera här

EU-medborgare

Om du är medborgare i ett EU-land, Liechtenstein eller Schweiz behöver du inget uppehållstillstånd i Finland.

Om du vistas i Finland i över 3 månader

  • Ansök om registrering av uppehållsrätten för EU-medborgare hos Migrationsverket (Migri).

Om du vistas i Finland i över ett år

  • registrera dig även vid ditt närmaste serviceställe för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Läs mera här

Icke EU-medborgare

Om du arbetar, driver företag eller studerar behöver du ett uppehållstillstånd.

Vad för slags uppehållstillstånd du behöver beror till exempel på branschen du kommer att arbeta i.

Läs mera här

Expressfilen

I expressfilen kan du beviljas uppehållstillstånd inom två veckor

Du kan ansöka om uppehållstillstånd genom expressfilen och få ett beslut inom två veckor, om du ska komma till Finland för att arbeta.

Läs mera här