Liikuntaneuvoja

Liikuntaneuvojan tehtäviin kuuluu liikuntaneuvonnan palveluketjun kehittäminen ja liikuntaneuvonnan toiminnan käynnistäminen. Neuvontaa tarjotaan aluksi ikäihmisille. Olet mukana kehittämässä uudistettuja toimintamuotoja kyseiselle kohderyhmälle. Liikuntaneuvonnan tehtävänä on motivoida kohderyhmää edistämään omaa terveyttään ja hyvinvointiaan sekä omaksumaan liikunnallisempi elämäntapa. Liikuntaneuvoja ohjaa työssään asiakkaita heitä hyödyttävän toiminnan pariin. Neuvontaa markkinoidaan laajasti perustettavan toimen kautta. Neuvoja verkostoituu ja liittyy toimialaan kytkeytyviin työryhmiin sekä osallistuu Kestävää hyvinvointia-hankkeeseen vahvistaen muiden vetäjien osaamista. Neuvoja osallistuu täydennyskoulutuksiin, pystyy ohjaamaan täydennyskoulutuksia sekä kohdennettua liikuntatoimintaa. Närpiön kaupungin liikuntaneuvontaa kehitetään osana hyvinvointialueen seniorineuvonnassa käytettävää Finger-mallia. Etsimme henkilöä, joka on aloitekykyinen, luova, myönteisesti asennoituva ja toimelias. Olet hyvä näkemään uusia mahdollisuuksia ja haluat olla mukana kehittämässä kaupungin toimintaa. Kelpoisuus: Tehtävään soveltuva alempi korkeakoulututkinto tai vastaava aiempi opistotason tutkinto. Kielitaito: Erinomainen ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito, hyvä suomen kielen taito.