Kulturansvarig

Nämnden för fritid och fri bildning söker en kulturansvarig.

Den kulturansvariga organiserar och leder stadens kulturverksamhet. Kulturansvariga upprätthåller kontakterna till kulturföreningar och organisationer samt utvecklar stadens kulturliv tillsammans med dessa. Den kulturansvariga genomför projekt i stadens regi eller tillsammans med andra aktörer. Verksamheten skapar en meningsfull kultur- och fritidsverksamhet på orten. Det största årligen återkommande evenemanget är Tomatkarnevalen. Inom sitt arbetsområde planerar och administrerar den kulturansvariga verksamheten vid kultursalen och konsthallen i Mittistan-huset. Kulturansvariga upprätthåller kontakter till de finlandssvenska fonderna och stiftelserna.

Den kulturansvariga handhar personalärenden i enlighet med förvaltningsstadgan för Närpes stad. Kulturansvariga är förman för Närpes skolmusikkårs musikledare. Kulturansvariga fungerar som fritidsdirektörens ersättare som föredragande i nämnden för fritid och fri bildning om direktören är jävig eller annars förhindrad.

Vi söker en person med god ledarskapsförmåga, god omdömesförmåga, initiativförmåga, samarbetsförmåga, kunskaper om kultur och kundservice, förmåga till självständigt arbete, goda datakunskaper och stort intresse för utvecklande av stadens kulturliv.

Tidsperiod: tillsvidareanställning 100% från 1.4.24. eller enligt överenskommelse.

Behörighet: Lämplig högskoleexamen.

Språkkunskaper: Utmärkta i svenska, muntligt och skriftligt. Goda i finska.

Lön enligt AKTA.

Den valda skall innan tjänsten tillträds uppvisa godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Prövotiden är 6 månader.

Du lämnar in din ansökan via: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/kulturansvarig-586743/

Behörigheten styrks genom att bifoga examensbetyg och intyg över slutförda studier. Det förutsätts att du styrker din behörighet då du söker tjänsten och det gör du genom att elektroniskt bifoga kopia av hela ditt betyg och eventuellt andra intyg som behövs. Om betyg eller andra nödvändiga intyg ej bifogas ansökan beaktas den ej.

På basis av behörighet och meriter kallas sökande till intervju den 18.3 alt. 19.3 (eftermiddag).

Ansökningstid: 29.2.24-15.3.24 kl. 9.00