Kulttuurivastaava

Vapaa-ajan ja vapaan sivistystyön lautakunta etsii kulttuurivastaavaa.

Kulttuurivastaava järjestää ja johtaa kaupungin kulttuuritoimintaa. Kulttuurivastaava ylläpitää yhteyksiä kulttuurijärjestöihin ja -organisaatioihin sekä kehittää kaupungin kulttuurielämää kyseisten toimijoiden kanssa. Kulttuurivastaava hallinnoi sekä kaupungin omia että yhdessä muiden toimijoiden kanssa toteutettavia hankkeita, joiden tarkoituksena on luoda paikkakunnalle merkityksellistä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimintaa. Suurin vuosittain toistuva tapahtuma on Tomaattikarnevaalit. Kulttuurivastaava suunnittelee ja hallinnoi toimialansa toimintaa Mittistan-talon kulttuurisalissa ja taidehallissa. Kulttuurivastaava ylläpitää yhteyksiä suomenruotsalaisiin rahastoihin ja säätiöihin.

Kulttuurivastaava hoitaa henkilöstöasioita Närpiön kaupungin hallintosäännön mukaisesti. Kulttuurivastaava toimii esimiehenä Närpiön koulusoittokunnan musiikinohjaajalle. Kulttuurivastaava toimii vapaa-aikajohtajan sijaisena ja esittelijänä vapaa-ajan ja vapaan sivistystyön lautakunnassa, mikäli johtaja on esteellinen tai muutoin estynyt.

Etsimme henkilöä, jolla on hyvät johtamistaidot sekä harkintakykyä, aloitekykyä ja yhteistyökykyä, kulttuurin ja asiakaspalvelun tuntemusta sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyvät tietotekniset taidot ja voimakas kiinnostus kaupungin kulttuurielämän kehittämiseen.

Työn kesto: Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde, 100 % työaika, alkaen 1.4.2024 tai sopimuksen mukaan.

Kelpoisuus: Soveltuva korkeakoulututkinto.

Kielitaito: Erinomaiset suulliset ja kirjalliset ruotsin kielen taidot. Hyvä suomen kielen taito.

KVTES:n mukainen palkkaus.

Valitun on ennen virkaan astumistaan esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Työsuhteessa sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Jätä hakemuksesi: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/kulttuurivastaava-586743/

Kelpoisuus vahvistetaan liittämällä hakemukseen tutkintotodistukset ja todistukset suoritetuista opinnoista. Hakijoilta edellytetään kelpoisuuden todistamista liittämällä hakemukseen sähköisesti kopio koko todistuksesta ja mahdollisista muista tarpeellisista asiakirjoista. Mikäli hakemukseen ei ole liitetty todistuksia tai muita tarpeellisia asiakirjoja, sitä ei huomioida.

Hakijoita kutsutaan pätevyyden ja ansioiden perusteella haastatteluun 18.3 tai 19.3 (iltapäivällä).

Hakuaika: 29.2.2024-15.3.2024 klo 9.00