Andra ställen du kan lär dig språk på

Nybörjargrupp i svenska – Närpes vuxeninstitut

Läs mera här

Arbetsplatssvenska – TE tjänster

Läs mera här

SIMHE -projektet (Supporting Immigrants in Higher Education) vid Vasa universitet erbjuder ett stort utbud av finska och svenska språkkurser läsåret 2022-2023.

Läs mera här (på finska och engelska)