Verksamhetsledare

Vi söker en passionerad och erfaren person till rollen som verksamhetsledare för Närpes Hembygdsförening. Vi tänker oss att du har en bakgrund inom t. ex. kultur och samhälle, ett visst kunnande inom ekonomi, gärna utbildning i (musei)branschen, samt intresse för Närpes lokalhistoria och hembygdsarbete. Kunskap om föreningsarbete är något vi också värdesätter. Som verksamhetsledare är du en nyckelperson i att driva vår förenings verksamhet och vårt museiområde i Öjskogsparken utgående från styrelsens anvisningar. Du är ansvarig för att organisera och koordinera verksamheten och säkerställa att föreningens mål och visioner uppfylls. Vi erbjuder en spännande och variationsrik arbetsmiljö där du får möjlighet att vara en del av en levande hembygdsförening och bidra till att forma vår verksamhet . Din fritt formulerade ansökan tillsammans med löneanspråk skickar du senast 31.10 2023 till narpeshembygd@gmail.com. Närmare upplysningar per tel 045 2771460 Michaela Esch.