Projektledare inom energiteknik

Vill du bygga upp ditt nätverk och kunnande inom växthusbranschens framtida tekniska lösningar för uppvärmning, belysning och avfuktning? Då ska du lägga in en ansökan som projektledare för Yrkeshögskolan Novias utvecklingsprojekt ”Nytt Blad - för växthusproduktionen”. Det tvååriga projektet ”Nytt Blad - för växhusproduktionen” har som huvudmål att omgående höja förståelsen, kunskapsnivån såväl som beredskapen hos regionens växthusodlare när det kommer till energioptimering och -lagring. En delmålsättning med detta projekt är, å ena sidan, att sammanställa informationen om vad som redan har testats och vilka resultat som har uppnåtts, och att sprida denna information vidare till målgruppen. Både när det kommer till uppvärmning, avfuktning och belysning. Å andra sidan strävar projektet även efter att utreda och identifiera de kommande möjligheter som utbyggnationen av vindkraft och vätgasanläggningar skapar för växthusnäringen när det kommer till energitillgång och energioptimering. Projektet finansieras med medel från FRO, fonden för rättvis omställning. Befattningen förutsätter goda baskunskaper inom energiteknik.
Till arbetsuppgifterna hör att:
 • utföra en övergripande undersökning där kring 30 stycken växthusproducenter och 10 leverantörer intervjuas för att få en överblick över nuläget och sammanställa det till en nulägesanalys om var vi står idag när det kommer till uppvärmning, avfuktning och belysning.
 • samla information från omvärlden om nya möjligheter för regionens växthusbransch genom att delta på relevanta evenemang för växthusbranschen och ordna möten med aktörer i övriga landet och även utomlands, t.ex. Nederländerna eller övriga Norden.
 • utföra en omfattade utredning av uppvärmningsalternativen till bränslepanna.
 • leda utredningsarbetet om avfuktning och belysning.
 • ordna infotillfällen och verkstäder för växthusproducenter.
 • ansvara för att händelser och resultat kommuniceras ut via olika relevanta kanaler.
 • koordinera projektverksamheten och rapportera till finansiären.
 • uppfölja och planera projektverksamheten
 • ansvara för att projekten förverkligas enligt vad som beskrivs i projektansökan.
Vi söker dig som är självständig, noggrann och som:
 • har lämplig högskoleexamen
 • är utåtriktad och bekväm med att upprätthålla en tät dialog med projektets intressenter
 • har förmågan att dokumentera utfört arbete på ett tydligt och strukturerat sätt
 • är samarbetsinriktad
 • har goda kunskaper i svenska, finska och engelska
 • har erfarenhet av projektarbete och projektledning
 • redan är bekant med växthusnäringen och besitter kunskap i energiteknik för att bidra med sakkunskap i energiteknik och uppvärmning.
 • har tillgång till bil för att kunna besöka växthusproducenter i regionen.
Arbetet kan delvis ske på distans. Samarbetet med projektets intressenter förutsätter en hel del resor i Sydösterbotten i huvudsak. Befattningen innebär primärt en heltidsanställning, men deltid kan också diskuteras. Tidigare arbetserfarenhet inom EU-finansierade utvecklingsprojekt ses som en merit. Lön enligt kollektivavtal för den privata undervisningssektorn och interna direktiv. Till befattningen hör en prövotid på sex månader.
Anställning för tiden: 1.4.2024-31.3.2026, eller enligt överenskommelse.
Placeringsort: Vasa eller Närpes
Närmare information: Kontakta forskningsledare John Dahlbacka, mobil 044 780 5730, e-post fornamn.efternamn@novia.fi
Ansökan: Vi ser fram emot din ansökan senast måndag 11.3.2024 kl. 16.00. Ansökan inlämnas via vårt elektroniska system. Till ansökan bifogas CV. Stöd för den elektroniska ansökan finns här: https://www.novia.fi/om-oss/novia-som-arbetsgivare/
Ansökningstiden börjar: 26.02.2024 08:00Ansökningstiden går ut: 11.03.2024 16:00