Elmontör till maskin- och fastighetsunderhåll

Vi söker en elmontör till vårt maskin- och fastighetsunderhållsteam. Till dina arbetsuppgifter hör att delta i det praktiska utförandet av underhålls- och servicearbete på vårt företags fastigheter och maskiner. Arbetet är självständigt men till din hjälp har du erfarna kollegor.