El- och maskiningenjörer

Du planerar kundprojekt, d.v.s. gör ritningar och styckelistor. Du är kontaktpersonen mellan försäljningen och produktionen. Du deltar aktivt i produktutvecklingen. För att bli en framgångsrik konstruktör behöver du ha teknisk utbildning och kunskaper om CAD-program.

Som elingenjör är fokus på att planera och dokumentera elsystem på våra produkter.