Hyvinvointikoordinaattori

Närpiön kaupunki julistaa haettavaksi Hyvinvointikoordinaattorin vakituisen viran

Hyvinvointikoordinaattorin keskeisimpiä työtehtäviä ovat kaupungin hyvinvointia edistävän työn koordinointi sisäisesti ja ulkoisesti, sekä kaupungin hyvinvointikertomuksen, hyvinvointisuunnitelman ja vuosittaisen raportin valmistelu ja koordinointi.

Työhön kuuluu säännöllinen terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevien kansallisten linjausten ja ohjelmien seuranta, kaupungin muiden toimialojen kanssa tehtävän yhteistyön hallinnoiminen sekä henkilöstön tukeminen ja ajan tasalla pitäminen hyvinvointityöhön liittyvissä asioissa. Hyvinvointikoordinaattori valmistelee toimialaansa kuuluvia asioita ja toimii hyvinvointialueen ja muiden toimialaansa liittyvien viranomaisten yhteyshenkilönä. Työhön sisältyy hallinnollisia tehtäviä ja viranhaltija toimii hallinto-osaston tehtäväkenttään Hyvinvoinnin, kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen kuuluvan henkilöstön esimiehenä.

Viran kelpoisuusvaatimuksina ovat työtehtäviin soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, ruotsin ja suomen kielen hyvä kielitaito sekä työkokemus terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen parista. Työkokemus kotoutumisen ja työllisyyden edistämisestä sekä julkiselta sektorilta luetaan ansioksi. Työtehtävien hoitaminen edellyttää hyvää yhteistyökykyä.

Hyvinvointikoordinaattorin virka sijaitsee kaupungin hallinto-osastolla. Työsuhteen aloitus sopimuksen mukaan. KVTES:n mukainen palkkaus. Työsuhteessa sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen työn aloittamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Ansioluettelon sisältävä hakemus toimitetaan sähköisesti www.kuntarekry.fi kautta viimeistään 11.2.2024 klo 15.00.

Hallintojohtaja Björn Häggblom, puh. 050 5470951, bjorn.haggblom@narpes.fi