Välfärdskoordinator

Närpes stad lediganslår en ordinarie tjänst som Välfärdskoordinator

Till de centrala arbetsuppgifterna för välfärdskoordinatorn hör att samordna stadens välfärdsarbete internt och externt, och att bereda och koordinera stadens välfärdsberättelse, välfärdsplan och den årliga rapporten.

I det löpande arbetet ingår att följa upp nationella riktlinjer och program för främjande av hälsa och välfärd samt att sköta samarbetet med stadens övriga sektorer och att stöda och informera personal i frågor som gäller välfärdsarbete. Välfärdskoordinatorn bereder ärenden inom sitt arbetsområde och fungerar som kontaktperson till välfärdsområdet och andra myndigheter inom verksamhetsområdet. I uppdraget ingår administrativa uppgifter och tjänsteinnehavaren är förman för personalen som finns inom förvaltningsavdelningens arbetsfält Främjande av välfärd, integration och sysselsättning.

Behörighetskravet för tjänsten är högre högskoleexamen med lämplig inriktning, goda språkkunskaper i svenska och finska, och erfarenhet av arbete inom främjande av hälsa och välfärd. Meriterande är erfarenhet av arbete inom integration och sysselsättning, samt erfarenhet av arbete inom offentlig sektor. Arbetet förutsätter god samarbetsförmåga.

Välfärdskoordinatorn är placerad i stadens förvaltningsavdelning. Tjänsten tillträds enligt överenskommelse. Lön enligt AKTA. Prövotiden är 6 månader. Ett godtagbart läkarintyg ska företes innan arbetet inleds.

Ansökan med CV lämnas elektroniskt via http://www.kuntarekry.fi senast 11.2.2024 kl. 15.00.

Förvaltningsdirektör Björn Häggblom, tel. 050 5470951, bjorn.haggblom@narpes.fi