Henkilöstöpäällikön sijaisuus

Närpiön kaupungin henkilöstöpäällikön sijaisena olet mukana kehittämässä tulevaisuuteen suuntautunutta ja monikulttuurista maaseutukaupunkia. Henkilöstöpäällikkö vastaa henkilöstöhallinnosta, toimii työnantajan edustajana ja kuuluu kaupungin johtoryhmään.

Keskeisiä tehtäviä ovat työehtosopimusten ja asiaankuuluvan lainsäädännön tulkitseminen ja soveltaminen, henkilöstöetuuksien koordinoiminen ja henkilöstön hyvinvoinnin kehittämisen tukeminen sekä laaja joukko henkilöstöhallinnon vastuutehtäviä ja esimiesten tukeminen. Henkilöstöpäällikön sijainen toimii yhteyshenkilönä Kuntatyönantajiin ja työterveyshuoltoon, sekä useiden kaupungin henkilöstöhallinnon ohjelmistojen pääkäyttäjänä.

Kelpoisuusvaatimukset ovat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, ruotsin ja suomen kielen hyvä kielitaito sekä työ- ja eläkelainsäädännön tuntemus. Myös alemman korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, jolla on alan työkokemusta, voidaan huomioida viransijaisuutta täytettäessä.

Toivomme, että henkilöstöpäällikön sijaisella on hyvät yhteistyö- ja organisaatiotaidot, kokemusta julkisesta sektorista ja asiaankuuluvista työehtosopimuksista sekä perehtyneisyyttä henkilöstöhallintoon.

Työsuhteessa sovelletaan viiden kuukauden koeaikaa. Sijaiseksi valittavan on työsuhteen alkaessa esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Ansioluettelon sisältävä hakemus lähetetään sähköisesti www.kuntarekry.fi kautta viimeistään 3.3.2024 klo 23.59. Jotta hakemus olisi pätevä, siihen on liitettävä virkakelpoisuuden osoittavat todistukset. Hakijoita kutsutaan pätevyyden ja ansioiden perusteella haastatteluun 5.3. tai. 8.3. (iltapäivällä).