Närpiön kaupunki julistaa haettavaksi kirjanpitäjän toimen

Närpiön kaupunki hakee kirjanpitäjää, joka osallistuu ja vastaa kaupungin hallinto-osaston taloustoimiston tehtävistä. Roolissasi työskentelet tiiviissä yhteistyössä muiden taloustiimiläisten kanssa varmistaen kaupungin talouden asianmukaisen ja tehokkaan hallinnoinnin.

 

Toimiaksesi roolissasi tarvitset oma-aloitteisuutta ja kykyä työskennellä sekä itsenäisesti että vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Olet ratkaisukeskeinen, vastuuntuntoinen sekä järjestelmällinen ja pystyt organisoimaan ja priorisoimaan työsi strategisesti ja tehokkaasti.

 

 

Työtehtävät:

Kaupungin laskutusohjelmiston, myyntireskontran ja ostoreskontran yhteys- ja tukihenkilönä toimiminen

Laskutustehtävät mm. hallinto-osastolla

Kaupungin omaisuusluettelon ylläpitäminen

Laskelmat ja kaupungin sisäisten kirjanpitoerien jaot

Konsernitilinpäätösten ja rahastoraporttien laatiminen

 

Pätevyysvaatimukset:

Soveltuva talousalan koulutus, vähintään merkonomin tutkinto tai vastaava toisen asteen tutkinto

Työkokemus kirjanpidon ja taloushallinnon alalta

Talousjärjestelmien ja MS Office-ohjelmien (erityisesti Excel) hyvä tuntemus

Hyvät yhteistyö- ja viestintätaidot

Hyvä suullinen ja kirjallinen ruotsin ja suomen kielen taito

 

Työkokemus julkiselta sektorilta katsotaan ansioksi.

 

Työn aloitus sopimuksen mukaan. KVTES:n mukainen palkkaus. Työsuhteessa sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Toimeen valittavan henkilön on työsuhteen alkaessa esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

 

Ansioluettelon sisältävä hakemus lähetetään sähköisesti www.kuntarekry.fi kautta 27.06.2024 klo 23.55 mennessä. Jotta hakemus olisi pätevä, siihen on liitettävä kelpoisuuden osoittavat todistukset.

 

Lisätietoja antaa talousjohtaja Kent-Ole Qvisén, puh. 040 8357615, kent-ole.qvisen@narpes.fi