Verksamhetsledare för Närpes skolmusikkår, vikariat 1.1.25-31.1.25

Närpes skolmusikkår är en känd blåsorkester med drillor i Svenskfinland. Skolmusikkåren har haft stor betydelse för blåsmusikens utveckling i området. Musikkåren har gjort en lång rad turnéer i Europa och ordnar både shower och konserter. Idag finns ca 130 musicerande barn och ungdomar samt 60 drillor med i musikkåren. Skolmusikkåren har en vital och livskraftig verksamhet. Till administrativa verksamheten hör, förutom en heltidsanställd verksamhetsledare, en deltidsanställd administratör anställd av Närpes stad. Bakom Närpes skolmusikkår finns även föreningen Närpes Skolmusikkår r.f. Inom verksamheten finns en av föreningen anställd lärarkår som verksamhetsledaren leder. Med lärarkåren och föreningens styrelse håller verksamhetsledaren regelbundna möten. Verksamhetsledarens arbetsuppgift är att leda Närpes skolmusikkår musikaliskt och administrativt. Verksamhetsledaren arbetar med såväl planering, administration samt leder och ansvarar över övningar och evenemang. Du som söker vikariatet är ansvarsfull, kreativ, positiv och driftig. Du har musik som yrke, är intresserad av att arbeta för att utveckla barn och ungas intresse för musicerande. Du har erfarenheter inom blåsmusik och dirigering. Som verksamhetsledare dirigerar du skolmusikkårens representationsorkester. Du ser möjligheter och vill vara med och utveckla verksamheten framåt. I arbetsuppgifterna kan vid behov ingå instrumentundervisning. Erfarenhet av ledarskap eller motsvarande uppgifter är meriterande. Behörighetskrav enligt förvaltningsstadgan: lämplig högskoleexamen (YH). För vikariatet kan även icke formellt behörig person väljas. Språkkunskaper: Utmärkta i svenska, muntligt och skriftligt. Arbetsspråket är svenska. Övriga språkkunskaper är merit. Arbetsvillkor enligt kollektivavtalet AKTA.