Ämneslärare i biologi och geografi, Närpes högstadieskola

Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik i Närpes lediganslår tjänsten som ämneslärare i biologi och geografi från den 1.8.2024. Initialplacering för tjänsten är Närpes högstadieskola. Vill du arbeta i en kommun med passligt stora undervisningsgrupper, en god timresurs och en välutvecklad specialundervisning? Önskar du få stöd av kunniga kolleger och erfarna skolgångshandledare? Värdesätter du en god arbetsgemenskap, möjlighet till fortbildning och personalförmåner? Då är Närpes stad den arbetsgivare du söker! Om du dessutom är intresserad av att vara med och utveckla undervisningen och lärmiljön tillsammans med fina kolleger, då är du den lärare vi söker! Tillsammans med rektor och övrig personal i skolan ser vi framemot att få en kollega som är nyfiken, öppen och motiverad. Du sätter eleven i fokus, tar tillvara elevers olika lärstilar och anpassar undervisningen till dem. Vi arbetar för att våra elever ska känna sig trygga, ta ansvar och bli självständiga samt visa hänsyn och kunna samarbeta. Vi värdesätter initiativförmåga och intresse av att utveckla sig själv, undervisningen och lärmiljön. Behörighetskrav enligt förordning 1998/986. Behörigheten styrks genom att bifoga examensbetyg och intyg över slutförda pedagogiska studier. Det förutsätts att du styrker din behörighet då du söker tjänsten och det gör du genom att elektroniskt bifoga kopia av hela ditt betyg och eventuellt andra intyg som behövs. Notera att Kuntarekry inte tillåter stora filer varför du bör dela upp betygsutskrifterna i flera bilagor. Om betyg eller andra nödvändiga intyg ej bifogas ansökan beaktas den ej. Prövotiden för tjänsten är 6 mån. Den som valts bör inom en månad efter valet uppvisa godtagbart läkarintyg samt straffregisterutdrag enligt lag 504/2002 för att valet ska vinna laga kraft. Välkommen med din ansökan till en utbildningsvänlig kommun där jämställdhet, mångfald och likabehandling prioriteras! Läs mer och ansök: http://www.narpes.fi http://www.kuntarekry.fi